હાઈકુ

image

(૧૧)
સામી છત થી
કરે ડોકિયું એક
નવી જ આશા.

(૧૨)
તૃષા ધરા ની,
વરસે વાદળ જો
છીપે તરસ.

(૧૩)
ઝૂલતી શાખે
પંખી બેઠું, નમેલી
એ શાખ નમી.

(૧૪)
અક્ષર બની
શબ્દ આજ, કવિતા
મારા મનની.

(૧૫)
ખોવાતું સ્મિત,
મુરઝાતો ચહેરો,
સમજવું શું?

(૧૬)
તડકો ચાલ્યો
છોડી સંગ રવિનો
ધરાએ ઝીલ્યો.

(૧૭)
રિક્ત ઉદર
માંહે ભરું સંતોષ
ઓડકારનો

(૧૮)
બેડલે ભરી
પનિહારી લાવતી
સરિતા તાણી.

(૧૯)
પાણીયારા માં
પનિહારી સરિતા
ભરે કે પાણી?

(૨૦)
દફતર નો
ઊંચકી બોજ, જાય
નિશાળે યંત્ર.

– અનુજ ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s