હાઈકુ

image

(૨૧)
વિદાય લઈ
ઉનાળો ગયો, મેઘ
વહાવે અશ્રુ

(૨૨)
વડલા ડાળે
બની પર્ણ, ઝૂલતી
વડવાગોળ.

(૨૩)
સરોવરમાં
ઝુકયું ગગન,જોઈ
ધરા હરિત

(૨૪)
રાધા ને ગોપી
રાસ રમે, મોહન
ખેલતો મધ્યે  

(૨૫)
અગ્નિ : ભડકે
તો વિનાશે, ઝળકે
જગ ઉજાસે 

(૨૬)
તારી નજર
ને મારી નજર નો
સેતુ બંધાય.

(૨૭)
વડના મૂળ
સ્પર્શી ધરાની ધૂળ
ફેલાવે કૂળ.

(૨૮)
પુષ્પ પાંખડી
ને સંગે, ધૂળ પામે
પ્રભુ ચરણ.

(૨૯)
પાનખર ના
રુદનથી પાંગર્યા
પુષ્પ વસંતે.

(૩૦)
એક પૂંછનો
ફર્ક છે બસ, નર
અને વાનર.

-અનુજ ‘અન્ય’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s