હાઈકુ

image

(૬૧)
કતારબદ્ધ
ચાલે કીડી-મંકોડા
માનવ શાને??

(૬૨)
કર્ણોપકર્ણ
ફેલાયેલી જોને આ
લોકકથાઓ

(૬૩)
વરસાદની
રાહમાં તો છે રડ્યાં 
કાંઈ વાદળાં

(૬૪)
પહોંચ્યા નહીં
ક્યાંયે, છીએ અમે તો
જી કંડક્ટર

(૬૫)
ખરે ખજૂર
ખજૂરડીના ખાટ્ટા
નહીં મધુર

(૬૬)
શરાબ પીવે
માનવી કે શરાબ
પીવે માનવ !!!

(૬૭)
વસંત વસ્ત્ર
હરિત દે, કંચન
દે પાનખર

(૬૮)
સોહાગણ છે
ધરતી પ્રિયતમ
વરસાદની

(૬૯)
વટેમાર્ગુ કાં
ભૂલો પડ્યો, ભોમિયો
તારો ઈશ્વર

(૭૦)
આ સંધ્યા રાણી
અંધેર સંગે ત્યજી
તારલા ગયા

– અનુજ   ‘ અન્ય ‘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s