હાઈકુ

image

(૮૧)
સુકાયા આંસુ
રણનાં, આવી વસ્યું
ત્યાં મૃગજળ

(૮૨)
રસ્તામાં પડ્યા
અણિયાળા કાંકરા,
વાગશે કોને?

(૮૩)
આ હરીભરી
શેરીઓ થઈ સૂની
આભની આગે

(૮૪)
કુંજે કોકિલ
કરે મીઠો ટહુકો
મ્હોરી મંજરી

(૮૫)
પતંગિયાની
પાંખો ને રતુમડી
આંખો : સૌંદર્ય

(૮૬)
મારું દર્પણ
પ્રતિબિંબ તમારું
તોયે વેગળા

(૮૭)
અંધારી રાતે
આભલે ચમકતાં
તારલાં જોને

(૮૮)
ઊંચી મહેંક
ફેલાવે મે’નતની
ખેતરિયો વા

(૮૯)
છાયા પ્રસરી
ધરતી પર, ઢાંકવા
ઉષ્ણ વદન

(૯૦)
થરથરતી
વાદળી ધરા પર
નીચોવે તન

Anujsolanki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s