હાઈકુ

(૧૮૧)

image

દીવા પ્રગટ્યા
ધરતીની કૂખમાં
આગિયા બળે

**********************************

(૧૮૨)

image

ઝરણું પૂછે
પછડાઉ હું તુટે
કેમ પથ્થર

**********************************

(૧૮૩)

image

જોઈ વિદાય
રડી પડ્યો માંડવે
આસોપાલવ

**********************************

(૧૮૪)

image

છોડી જંગલ
ઘરે વસતા હવે
બારી-બારણાં

**********************************

(૧૮૫)

image

મેઘ તરસ્યો
અવનીને મળવા
આજ વરસ્યો

***********************************

(૧૮૬)

image

રાહ ભૂલ્યોને
છે થયો પરિચિત
મારગ નવો

**********************************

(૧૮૭)

image

હાલ ફરીએ
લીલેરી ડાળખીથી
ઈશ્વર લગી

**********************************

(૧૮૮)

image

ગુંજન મીઠું
વનની સુરાવલી
તમરું ગાતું

**********************************

(૧૮૯)

image

બેઠો ભ્રમર
પંકજ માંહે જોતો
વાટ પ્રભાની

**********************************

(૧૯૦)

image

સર્જાય યાત્રા
ડાળથી ધરા સુધી
પર્ણ ખર્યું જો

************************************

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s