હાઈકુ

(૨૭૧)

image

ઘેઘૂર કાયા
ધરી ઉભો આભલો
પાથરે છાંયો

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૨)

image

ઢાંકણ ખુલ્યું
પૂરી કરતી કેદ
વરાળ છૂટી

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૩)

image

સાગર માંહે
મચી ઉઠ્યા તોફાન
હંકારી નાવ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૪)

image

ભરાઈ ગયા
અશ્રુથી ઉભરાતા
શ્યામલ ચક્ષુ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૫)

image

વરવા હાલ્યો
વસંત મંડપમાં
મધુસૂદન

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૬)

image

આંખ છે ગોરી
આંજ્યું કાજળ કાળું
રાધા માધવ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૭)

image

છેલ્લે વસતું
અસ્તિત્વ મારું અગ્ર
સદાય તું જ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૮)

image

મેઘ ઘટમાં
ભર્યા જળ છલક્યા
મુશળધાર

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૭૯)

image

રોજ ચાલતો
રસ્તો પણ જાણતો
પાછો આવીશ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(૨૮૦)

image

ખીલતું પુષ્પ
મૃત્યુનો પુરસ્કાર
નિ:શબ્દ ચીસ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Visit my blog :
anujsolanki.wordpress.com

Gmail me :
anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s