ચંદ્રની ઝંખના

image

અવને પથરાયો ચંદ્ર ધવલ, ચાંદની ઝીલતી અવનીપટ
સૂર્ય તણાં પામી આશિષ એ ધવલ ઉજાસે અવનીપટ

તારલીયા જઈ ક્યાં સંતાયા કે ચંદ્રે કરી કોઈ ખટપટ
પૂર્ણ પ્રકાશે થઈ પૂર્ણિમા તમસ્ અમાસે અવનીપટ

રૂપ ધરી પૂનમનું જયારે ભરતી ઉભારે સાગરતટ
સોળે કલા ભીંજે પ્રસ્વેદે સ્પર્શ ન પામ્યો અવનીપટ

તીર સરોવર નીરખી બેઠો મહીં રચે છે ખેલ એ નટ
દેહ નહી છાયા રૂપે પણ શક્યો ન પામી અવનીપટ

એકવાર કહે સ્પર્શી ધરતી ઊંગલીયે ઉચકું તવ લટ
ઝાંખો થઈ ‘અન્ય’ ઉદયથી સદા તરસતો અવનીપટ

+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s