હાઈકુ

image

(૩૦૧)
ફડફડાવી
પાંખ જો પંખીડાએ
ઉપર આભ

(૩૦૨)
ગુંજારવનો
જામી રહ્યો પ્રયાગ
સવાર-સાંજ

(૩૦૩)
ઝળહળતું
આભલું મધરાતે
જલતાં તારા

(૩૦૪)
ઉભરાણા કાં
સાગર જળ મંહી
વહ્યો વિરહ

(૩૦૫)
દેખતા પત્ર
પિયુ તણો સુવાસ
મ્હોરી મ્હારી રે..

(૩૦૬)
અડક્યા હોઠ
ગાલ રતુમડાં ને
ભીનું યૌવન

(૩૦૭)
ઝરમરિયો
છબછબ વરસ્યો
મન મેહુલો

(૩૦૮)
ખણખણતાં
સિક્કા ખોવાણાં મ્હારાં
ગજવા માંહે

(૩૦૯)
ભટક્યું પંખી
વાદળ ઓઢ્યા આભે
કાળું ડિબાંગ

(૩૧૦)
પહેલું ટીંપુ
વિરહ ભૂંસે, બીજું
વહાલ ભીંજ્યું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s