સૉનેટ

image

નથી શબ્દોમાં  બંધાવાની  આદત મુજને ક્યારે,
નયનના એક પલકાર તણી મુદત જોઈતી નથી,
હું  તો  બંધાણી  છું    એક   મૌનની    મદિરાનો,
શબ્દોના અફીણની ભેળસેળ મારે જોઈતી નથી,

કલમ તો ચાલશે મારી બસ છેલ્લા શ્વાસ સુધી જ,
ગઝલને   મ્હારી   કોઈ    શ્વાસની  જરૂરત  નથી,
દે  ઊછીનું  હ્રદય  જો  મને  તું   આ જનમમાં  તો,
મારા  હ્રદયની  આ જનમમાં મારે  જરૂરત  નથી,

ભીની માટીની મહેંક દે છે સદા તારો મને અહેસાસ,
વાદળની  જોવી વાટ  હવે મુજને સહાતી  નથી,
સજીને   તું   છે   આવી   સાદગી   ભરી  લજ્જા,
સોળ શૃંગારની અગ્નિ આંખે હવે ભરાતી નથી,

ન  ઠરે  આંખ  ક્યારેય, સીવાય  હો અંતિમ  વેળા,
આલિંગન મોતનું ‘અન્ય’,  જીંદગીને બાથ હવે ભરવી નથી.
   
– ‘અન્ય’ અનુજ સોલંકી

Blog ID : anujsolanki.wordpress.com
Gmail ID : anujsolanki1916@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s