હાઈકુ

image

(૩૩૧)
સામસામે ને
તોય અળગા રહ્યાં
હૈયા બેઉંના

(૩૩૨)
ભરી હથેળી
રણ રેતીથી, સરી
પડી રેખાઓ

(૩૩૩)
લક્ષ સમીપે
સાવધ બંદો સાધે
લક્ષ સહજ

(૩૩૪)
હંકાર નાવ
વિશ્વજલધિ અતિ
ડૂબાવે મંહી

(૩૩૫)
ભરબપોર
ભડકે છાયા દેખી
તપ્ત તડકો

(૩૩૬)
લહિયો લખે
ને સર્જાય સર્જક
કાવ્ય માંહ્યલો

(૩૩૭)
જરા અમથી
રાત ઢળી ને સુતા
જાગ્રત જન

(૩૩૮)
તરસે કોઈ
ડૂબી જલધિ માંહે
સૂકા મનડા

(૩૩૯)
ઢંઢોળી રાત
છે નીકળી માંહેથી
ભીની પરોઢ

(૩૪૦)
ખરે વાયરો
ઢંઢોળ્યો વિંઝણો ને
તનડે હાશ.. !

Advertisements

2 thoughts on “હાઈકુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s