હાઈકુ

image

(૩૯૧)
હોય ન વ્યથા
જીંદગી એવી મળે
આનંદ શાનો?

(૩૯૨)
સ્મરણ માત્ર
અંતિમ સરનામું
હવે આપનું

(૨૯૩)
શુભ અશુભ
જગમાં જીહ્વા માંહે
શબ્દ પ્રબળ

(૩૯૪)
વાયરે છેડ્યા
વંટોળીયા સૂરને
વૃક્ષો ડોલતા

(૩૯૫)
છે ગુલાબને
ઈન્તોજારી, કાંટાને
વેગળા કરો

(૩૯૬)
છે માધવનો
શબ્દ-ટંકાર, યુદ્ધ
મહાભારત

(૩૯૭)
ગિરિ હ્રદય
વહાવે છે ઝરણું
નહીં પથ્થર

(૩૯૮)
તરસ્યું વન
દીઠાં જો મૃગજળ
પ્યાસા રણનાં

(૩૯૯)
રાહ જોવાની
કાયમ વહી જતા
વરસાદની

(૪૦૦)
રાતલડીની
પાંપણ ખૂલે ને ત્યાં
પડે સવાર

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s