હાઈકુ

image

(૪૩૧)
રઝળપાટ
રેતનો વાયરામાં
રણ સુકાય

(૪૩૨)
બૂંદ ફુટ્યુંને
પ્રતિબિંબ મળ્યા ત્યાં
વિખરાયેલા

(૪૩૩)
ભલું પૂછવું
હૃદયનું, ગમે ત્યાં
વળગી પડે

(૪૩૪)
સ્વ રૂપ જોતું
આયનો આંખો માંહે
નિહાળી કોઈ

(૪૩૫)
છે હડતાલ
થયો ઝગડો શ્વાસ
ને હૃદયનો

(૪૩૬)
પાંપણ મારે
પલકારા, આવશે
કોઈ તો આજ

(૪૩૭)
ટહુકો ખર્યો
વિહંગની ચાંચથી
ઘોળાયો જગે

(૪૩૮)
વાળી પલાંઠી
હિમાલય બેઠો છે
સમાધિ ધરી

(૪૩૯)
સર્વ મંગલા
જ્હાનવી છે વહંતી
ભારતી ઊરે

(૪૪૦)
ન સરે અર્થ
જો શોધવા બેસું હું
તો સ્વપ્નો બોલે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s