હાઈકુ

image

(૪૫૧)
નીતર્યા આંખે
અશ્રુ તણા પ્રવાહો
બની કાવ્ય આ

(૪૫૨)
પાછા ફરીને
કોઈને જોતા જાય
ખોવાતા જાય

(૪૫૩)
પદ પ્રવાસી
રાહે ધમધમતાં
મંઝિલ પામે

(૪૫૪)
અલંકારમાં
શોભા? પહેરનાર
ખરું ઘરેણું

(૪૫૫)
શુભાંતર છે
ધરા ને સૂરજનું
ભડકે બળે

(૪૫૬)
પાંપણ ઝૂકે
પલકારાની રીત
પલભરની

(૪૫૭)
સરિતા સરે
ડુંગર ઢાળે જેમ
હાથમાં રેત

(૪૫૮)
દે હાથતાળી
વર્ષો પછી પોતીકા
બનીયે પાછા

(૪૫૯)
પરત ફરે
સાંજે ગયેલો ભાનુ
પરોઢે ફરી

(૪૬૦)
બે પાંખ ઉડી
પુષ્પમાંથી લઈને
બીજુ ફૂલડું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s