હાઈકુ

image

(૪૧૧)
બંધ મુઠ્ઠીમાં
નથી બંધાયો ક્યારે
અલ્પ સમય

(૪૧૨)
આજ મેં જઈ
નોતર્યો વગડાને
ગઝલ માંહે

(૪૧૩)
ના ડૂબી આંખ
આંસુના દરિયામાં
તરવા કાજ

(૪૧૪)
વાર્તા વહે છે
અધરોના દ્વારેથી
કલ્પના સુધી

(૪૧૫)
શું ભાંગડજ
રાતને તરસ છે
અજવાસની

(૪૧૬)
તરુવરમાં
કોઈ ભ્રમર ગુંજે
ખીલે કુસુમ

(૪૧૭)
બે પાંખો થકી
આજ હાંફે આકાશ
ફડફડાટ

(૪૧૮)
છે કલમને
રાહ કોઈ અંગત
કાગળ માંહે

(૪૧૯)
નવપલ્લવ
ડાળે ડાળે સૃષ્ટીમાં
નવજગત

(૪૨૦)
સાત રંગોમાં
રંગાયું આભલું છે
વર્ષાન્તે દેખ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s